Knjige Svetislava Rajšića: istorija hrišćanstva
Kapela Uspenija Presvete Bogorodice na Vodici Kapela Uspenija Presvete Bogorodice na Vodici (drugo prošireno izdanje) Put nastajanja krsta na uglu ulica Kireške i Miloša Crnjanskog u Subotici