Knjige Svetislava Rajšića: o karateu
Karate prirucnik Karate trim-poligon Katare borba kumite (1996.)
Majstorska karate kata «NIĐUŠIHO» (NIJU SHIHO)